Täşli Tülegenow - Gürjiniň | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Gürjiniň | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Gürjiniň | 2017 (Halk aýdym)
00:04:05Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Serdar Çaryýew - Bir gelin | 2017 (Halk aýdym)
Serdar Çaryýew - Bir gelin | 2017 (Halk aýdym)
Serdar Çaryýew - Bir gelin | 2017 (Halk aýdym)
00:03:34Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Garry dünýe | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Garry dünýe | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Garry dünýe | 2017 (Halk aýdym)
00:03:12Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Şaguly Hojamgulyýew - Nara meni (Halk aýdym)
Şaguly Hojamgulyýew - Nara meni (Halk aýdym)
Şaguly Hojamgulyýew - Nara meni (Halk aýdym)
00:03:57Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Şatlyk Amanlykow - Gelinçäm | 2017 (Halk aýdym)
Şatlyk Amanlykow - Gelinçäm | 2017 (Halk aýdym)
Şatlyk Amanlykow - Gelinçäm | 2017 (Halk aýdym)
00:04:20Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Agaň bolaýyn, Segsen bäşimde | 2017 (Halk aýdym)
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow we Gülşirin Öwezmämmedowa - Aýdyşyk, Bilezigmi | 2017 (Halk aýdym)
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman we Söhbet Kadyrowlar - Halk aýdymlary | 2017 (4-nji bölegi) dowamy bar
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Näbelli - Halk aýdymlaryň jemlenen görnüşi (Sprint)
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
Juma Nurýagdyýew - Halk aýdymlary (1-nji bölegi) dowamy bar
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
Balkan Gurbangeldiyew - Hany | Halk aydym | Janly ses
Balkan Gurbangeldiyew - Hany | Halk aydym | Janly ses
Balkan Gurbangeldiyew - Hany | Halk aydym | Janly ses
00:03:46Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Balkan Gurbangeldiyew - Josh gelse [2015] Halk aydym
Balkan Gurbangeldiyew - Josh gelse [2015] Halk aydym
Balkan Gurbangeldiyew - Josh gelse [2015] Halk aydym
00:04:43Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Aman Kadyrow we Hoja Hojayew - Degishmeler we
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/shekilliyazgylar3.Yout
#ARMWRESTLING | LEVAN SAGINASHVILI HALK | +110 kg ARM 2018|
WORLD CHAMPIONSHIP 2018 +110 kg HALK LEVAN SAGINASHVILI| Инстаграм https://www.instagram.com/samson_armwrestling/
Kuwwat Çarygulyýew - Halk aýdymlary (1-nji bölegi) dowamy bar
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Guwanç Akmaýew - Näzli ýar | 2017 (Halk aýdym)
Guwanç Akmaýew - Näzli ýar | 2017 (Halk aýdym)
Guwanç Akmaýew - Näzli ýar | 2017 (Halk aýdym)
00:03:46Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Rüstem Hallyýew - Täç Soltan | 2017 (Halk aýdym)
Rüstem Hallyýew - Täç Soltan | 2017 (Halk aýdym)
Rüstem Hallyýew - Täç Soltan | 2017 (Halk aýdym)
00:04:00Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Öýkelär | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Öýkelär | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Öýkelär | 2017 (Halk aýdym)
00:05:04Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Dilber | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Dilber | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Dilber | 2017 (Halk aýdym)
00:04:24Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Düzce Direnişçisi Alev Şahin’den Halkın Avukatlarının Direnişine Destek
Alev Şahin direnişinin 745. gününde halkın avukatlarının açlığına ortak oluyor.#HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde#HalkınAvukatlarınaÖzgürlü[email protected]
Agamyrat Owezmammedow - Saba boldy | Halk aydym
Agamyrat Owezmammedow - Saba boldy | Halk aydym
Agamyrat Owezmammedow - Saba boldy | Halk aydym
00:05:26Смотреть онлайн
Biziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifimleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada ähli şekilli ýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň !Goýulýan şekilli ýazgylary beýleki saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://www.youtube.com/user/shekilliyazgylar4.Google+ - https://plus.google.com/u/0/+shekilliyazgylar5.Twitter -
Juma Nurýagdyýew - Bardyr (Halk aýdym)
Juma Nurýagdyýew - Bardyr (Halk aýdym)
Juma Nurýagdyýew - Bardyr (Halk aýdym)
00:05:13Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
Halk.08.1966.
Halk.08.1966.
Halk.08.1966.
00:17:37Смотреть онлайн
Çary Ýakubow we Döwlet Batyrow - Halk aýdymlar (Dutar sazlary) 2-nji bölegi
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
HALK
HALK
HALK
00:00:13Смотреть онлайн
Hama- Krmaz Beldesi Teröristlerden Tamamen Temizlendi - Halk Komiteleri Bayrak Asıyor
http://www.facebook.com/suriyem http://www.facebook.com/suriyem1
Hemra Rejepow - Aýnam how _ Halk aýdym
Hemra Rejepow - Aýnam how _ Halk aýdym
Hemra Rejepow - Aýnam how _ Halk aýdym
00:03:44Смотреть онлайн
TURKMEN MTV official site bizowaz.comVK - vk.com/turkmenmtv INSTAGRAM - turkmenmtvYOUTUBE - youtube.com/user/SKprodcSOUNDCLOUD - soundcloud.com/turkmenmtv
Turkmen gitara SENEMİN halk aydymy WEPA SEÝİDOW
Turkmen gitara SENEMİN halk aydymy WEPA SEÝİDOW
Turkmen gitara SENEMİN halk aydymy WEPA SEÝİDOW
00:01:05Смотреть онлайн
Halk boom
Halk boom
Halk boom
00:00:14Смотреть онлайн
Totto Wolf & Halk Band - We will buck you
Totto Wolf & Halk Band - We will buck you
Totto Wolf & Halk Band - We will buck you
00:01:22Смотреть онлайн
Halk Dsmanlari - Public Enemies (1996) - otukenim.tv
Halk Dsmanlari - Public Enemies (1996) - otukenim.tv
Halk Dsmanlari - Public Enemies (1996) - otukenim.tv
01:30:31Смотреть онлайн
otukenim.tv
Ybraýym Selimow - Ýollarda | 2018 (Halk aýdym)
Ybraýym Selimow - Ýollarda | 2018 (Halk aýdym)
Ybraýym Selimow - Ýollarda | 2018 (Halk aýdym)
00:03:41Смотреть онлайн
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Aman Kadyrow - Bilezigmi | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Bilezigmi | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Bilezigmi | Halk aýdym
00:07:37Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Bile bilmedim | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Bile bilmedim | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Bile bilmedim | Halk aýdym
00:03:48Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Meret Miriýew - Ýaşylbaş | 2015 (Halk aýdym)
Meret Miriýew - Ýaşylbaş | 2015 (Halk aýdym)
Meret Miriýew - Ýaşylbaş | 2015 (Halk aýdym)
00:06:03Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Suhanberdi Hajyýew - Ol ýylan | Halk aýdym
Suhanberdi Hajyýew - Ol ýylan | Halk aýdym
Suhanberdi Hajyýew - Ol ýylan | Halk aýdym
00:07:25Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Hemra Rejepow - Arabyň gyzy | 2017 (Halk aýdym)
Hemra Rejepow - Arabyň gyzy | 2017 (Halk aýdym)
Hemra Rejepow - Arabyň gyzy | 2017 (Halk aýdym)
00:03:32Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Işanym, Täç soltan | 2017 (Halk aýdym)
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Üzümgül | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Üzümgül | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Üzümgül | 2017 (Halk aýdym)
00:03:11Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman we Söhbet Kadyrowlar - Halk aýdymlary | 2017 (5-nji bölegi)
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Dikkatsiz Samsun halkının tramvay ile imtihanı...
Dikkatsiz Samsun halkının tramvay ile imtihanı...
Dikkatsiz Samsun halkının tramvay ile imtihanı...
00:01:11Смотреть онлайн
Aman we Söhbet Kadyrowlar - Halk aýdymlary | 2017 (2-nji bölegi) dowamy bar
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Eglenmez | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Eglenmez | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Eglenmez | Halk aýdym
00:04:26Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Yolbars Durdyyew - Aydymlarynyn jemlenen gornushi | 2014 | Halk aydymlar
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Aman Kadyrow - Garagoz | Toy aydymy | Halk aydym
Aman Kadyrow - Garagoz | Toy aydymy | Halk aydym
Aman Kadyrow - Garagoz | Toy aydymy | Halk aydym
00:05:45Смотреть онлайн
Biziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifimleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada ähli şekilli ýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň !Goýulýan şekilli ýazgylary beýleki saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://www.youtube.com/user/shekilliyazgylar4.Google+ - https://plus.google.com/u/0/+shekilliyazgylar
Meylis Ballyyev - Gyzlar (Mary toyy) Halk aydym
Meylis Ballyyev - Gyzlar (Mary toyy) Halk aydym
Meylis Ballyyev - Gyzlar (Mary toyy) Halk aydym
00:06:50Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Muhammetmyrat Muhammetgulyýew - Halk aýdymlary [15.03.2006] Janly ses
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Gunça Muhammetberdiýewa - Halk aýdymlary | 2019
Gunça Muhammetberdiýewa - Halk aýdymlary | 2019
Gunça Muhammetberdiýewa - Halk aýdymlary | 2019
00:35:46Смотреть онлайн
Alibeyköy Halk Cephesi Açıklaması
Alibeyköy Halk Cephesi Açıklaması
Alibeyköy Halk Cephesi Açıklaması
00:01:06Смотреть онлайн
25 şubat Pazartesi günü AKP’nin katil polisleri yürüyüş dergisini basarak arkadaşlarımızı gözaltına aldı.HALKIMIZEmperyalizme karşı umudun sesidir yürüyüş...Faşizme karşı anaların öfkesi ve çığlığıdır yürüyüş...Gerçeğin sesidir yürüyüş...AKP’nin baskınları pisliğinin ve kirliliğinin gün yüzüne çıkmasının korkusudur.Ancak Baskınlar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi yıldıramaz.İrfan Ağdaş’lardan bugüne nasıl halkın gerçeklerini Anlatmaktan vazgeçmediysek Direndiysek Bugün ‘de aynı şekilde direneceğiz AKP Hükümetini Çıktığı bataklığa Geri Gömeceğiz.YÜRÜYÜŞ DERGİSİ SUSTURULAMAZ!BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!YÜRÜYÜŞ OKUYALIM OKUTALIM!ALİBEYKÖY'DE GAZİ MAHALLESİNDEKİ BASKIN AJİTASYONLARLA HALKA ANLATILDI!Alibeyköy karadolap mahallesin’ de yürüyüş dergisine yapılan baskın ajitasyonlarla mahalle halkına duyuruldu. Çalışmaya 5 kişi katıldı.ALİBEYKÖY HALK CEPHESİ
TAYAD: Halkın Avukatlarına Adalet İçin Açlık Grevindeyiz!
16 Şubat Cumartesi günü Halkın avukatların Açlığına ortak olmak için 1 Günlük Destek açlık grevi yaptık.Halkın Avukatları Onurumuzdur!TAYAD’lı Aileler
Bol Na Halke Halke - Full Song - Jhoom Barabar Jhoom - Abhishek Bachchan - Preity Zinta
Встреча, подарившая любовь2007 г.
Moscow Green Halk
Moscow Green Halk
Moscow Green Halk
00:01:42Смотреть онлайн
Aman Kadyrow - Gollaryňdan | 2018 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Gollaryňdan | 2018 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Gollaryňdan | 2018 (Halk aýdym)
00:03:26Смотреть онлайн
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Ybraýym Selimow - Gözel, Şonda Läläm | 2018 (Halk aýdym)
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Hemra Rejepow - Gelin, Ejegülüm, Aýnam | 2018 (Halk aýdym)
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Aman Kadyrow - Ýaranlar 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Ýaranlar 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Ýaranlar 2017 (Halk aýdym)
00:05:26Смотреть онлайн
Our mens,mens,mens!(ru)album RU.KZ (HALK)
Our mens,mens,mens!(ru)album RU.KZ (HALK)
Our mens,mens,mens!(ru)album RU.KZ (HALK)
00:04:28Смотреть онлайн
Gayrat Halk aydym
Gayrat Halk aydym
Gayrat Halk aydym
00:04:42Смотреть онлайн
Aman Kadyrow - Geýme garany, Leýlim | Halk aýdymlar
Aman Kadyrow - Geýme garany, Leýlim | Halk aýdymlar
Aman Kadyrow - Geýme garany, Leýlim | Halk aýdymlar
00:06:47Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Süleýman B. - Şat eýle | 2017 (Halk aýdym)
Süleýman B. - Şat eýle | 2017 (Halk aýdym)
Süleýman B. - Şat eýle | 2017 (Halk aýdym)
00:03:41Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Ýagma bulut | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Ýagma bulut | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Ýagma bulut | 2017 (Halk aýdym)
00:05:23Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Palwan Halmyradow - Haysydyr (halk aydym)
Palwan Halmyradow - Haysydyr (halk aydym)
Palwan Halmyradow - Haysydyr (halk aydym)
00:04:08Смотреть онлайн
Palwan H - Är bilen ( halk aydym )
Palwan H - Är bilen ( halk aydym )
Palwan H - Är bilen ( halk aydym )
00:04:17Смотреть онлайн
Aman Kadyrow - Ykbal | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Ykbal | 2017 (Halk aýdym)
Aman Kadyrow - Ykbal | 2017 (Halk aýdym)
00:03:54Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Hemme zat ýerbe yer bolar | 2017 (Halk aýdym)
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
TNV yangı asır tv...halkım minim....
TNV yangı asır tv...halkım minim....
TNV yangı asır tv...halkım minim....
00:09:21Смотреть онлайн
Osmaniye ,Eskişehir..
Agamyrat Owezmammedow(Kurt) - Halk aydymlary | 2016 (Tejen toyy)
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy • Habarlaşmak üçin - [email protected] - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen şekilliýazgylaryny size ýetirmekden ybarat.Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:• Vk - https://goo.gl/IuBLar• Facebook - https://goo.gl/YASz2V• Youtube - https://goo.gl/hnwaK5• Google+ - https://goo.gl/gSRBLL• Twitter - https://goo.gl/WlNYcB• Ok - https://goo.gl/q6BHEj
Begench Ahmedow - Ashyk men | Halk aydym
Begench Ahmedow - Ashyk men | Halk aydym
Begench Ahmedow - Ashyk men | Halk aydym
00:04:31Смотреть онлайн
Biziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifimleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada ähli şekilli ýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň !Goýulýan şekilli ýazgylary beýleki saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://www.youtube.com/user/shekilliyazgylar4.Google+ - https://plus.google.com/u/0/+shekilliyazgylar5.Twitter -
Güljahan Annaýewa - Halk aýdymlary (3-nji bölegi) dowamy bar
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
TUBİL HALK DANSLARI
TUBİL HALK DANSLARI
TUBİL HALK DANSLARI
00:09:57Смотреть онлайн
Ogulbossan Rahymowa - Halk aýdym [2015] Mary toýy (Janly ses) Dutar aýdymy
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http:/
Çary Ýakubow we Döwlet Batyrow - Halk aýdymlar (Dutar sazlary) 1-nji bölegi
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - [email protected]ň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://w
Sohbet Hoshdurdyyew - Halk aydym
Biziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifimleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada ähli şekilli ýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň !Goýulýan şekilli ýazgylary beýleki saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://www.youtube.com/user/shekilliyazgylar4.Google+ - https://plus.google.com/u/0/+shekilliyazgylar
Almanya HFG’de Halkın Avukatları İçin Destek Açlık Grevi Yapıldı
Halkın Avukatlarının açlığını hissetmek ve özgürlüklerini istemek için HFG olarak yaptığımız çağrıya 15 kişi yanıt verdi.10-18 Mart tarihleri arasında 16 kişi açlık grevi yaptı.Adalet ekmek su gibidir en çok da HFG de tedavi gören düzenin aşağıladığı yok etmeye çalıştıklarına.
Rüstem Hallyýew - Ýoldur | 2018 (Halk aýdym)
Rüstem Hallyýew - Ýoldur | 2018 (Halk aýdym)
Rüstem Hallyýew - Ýoldur | 2018 (Halk aýdym)
00:03:46Смотреть онлайн
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Ybraýym Selimow - Ýelpeselendi | 2018 (Halk aýdym)
Ybraýym Selimow - Ýelpeselendi | 2018 (Halk aýdym)
Ybraýym Selimow - Ýelpeselendi | 2018 (Halk aýdym)
00:04:09Смотреть онлайн
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Hemra Rejepow - Eziz Obam, Aknurym | 2018 (Halk aýdym)
Hemra Rejepow - Eziz Obam, Aknurym | 2018 (Halk aýdym)
Hemra Rejepow - Eziz Obam, Aknurym | 2018 (Halk aýdym)
00:06:56Смотреть онлайн
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Batyr Hoşdurdyýew - Gülnahal, Seniň üçin | 2018 (Halk aýdym)
Mukam - kalbyň ruhy lukmany
Rahmet Arnagylyjow - Halk aydymlary | Turkmen toyy
Rahmet Arnagylyjow - Halk aydymlary | Turkmen toyy
Rahmet Arnagylyjow - Halk aydymlary | Turkmen toyy
00:11:47Смотреть онлайн
Biziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifimleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada ähli şekilli ýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň !Goýulýan şekilli ýazgylary beýleki saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube - http://www.youtube.com/user/shekilliyazgylar4.Google+ - https://plus.google.com/u/0/+shekilliyazgylar
Yolbars Durdyyew - Aydymlarynyn jemlenen gornushi | 2014 | Halk aydymlar (dowamy bar)
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy/Habarlashmak uchin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Ata Kakyş - Türkmen halk aýdymy [full hd] 2016
Ata Kakyş - Türkmen halk aýdymy [full hd] 2016
Ata Kakyş - Türkmen halk aýdymy [full hd] 2016
00:04:49Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy | Habarlaşmak üçin - shekilliyazgylargmail.comBiziň maksadymyz - Iň täze we internet ulgamyndaky ýok Türkmen filmleri,multifilmleri,şekilli aýdymlary,Türkmen toýlarynyň ýazgylaryny,degişmeleri,konsertlary we başgada birnäçe şekilliýazgylary size ýetirmekden ybarat.Biziň bilen galyň mähriban ildeşler !Goýulýan şekilliýazgylary başga saýtlarda hem görüp bilersiňiz:1.Vk - http://vk.com/bagshylar2.Facebook - https://www.facebook.com/turkmenowazy13.Youtube
Aman Kadyrow - Garagöz | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Garagöz | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Garagöz | Halk aýdym
00:07:04Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Aman Kadyrow - Ýar meniňki | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Ýar meniňki | Halk aýdym
Aman Kadyrow - Ýar meniňki | Halk aýdym
00:05:26Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Döwran - Aglaryn | 2017 (Halk aýdym)
Döwran - Aglaryn | 2017 (Halk aýdym)
Döwran - Aglaryn | 2017 (Halk aýdym)
00:04:57Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Döwran - Aýnam how | 2017 (Halk aýdym)
Döwran - Aýnam how | 2017 (Halk aýdym)
Döwran - Aýnam how | 2017 (Halk aýdym)
00:04:11Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Täşli Tülegenow - Gider | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Gider | 2017 (Halk aýdym)
Täşli Tülegenow - Gider | 2017 (Halk aýdym)
00:03:33Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Isa A. - Yzlarym galdy | 2017 (Halk aydym)
Isa A. - Yzlarym galdy | 2017 (Halk aydym)
Isa A. - Yzlarym galdy | 2017 (Halk aydym)
00:06:06Смотреть онлайн
Mukam - Şekilli ýazgylar toplumy Habarlaşmak üçin - [email protected]
Halk - Lex, фанматч по Hearthstone в Крыму
Фанматч между Halk и Lex, в рамках турнира Hearthstone проводимый Крыму.ВК: https://vk.com/zoomu_gc https://vk.com/cyber_crimeaТвич: https://www.twitch.tv/zoomu_gc
Maýa Tekäýewa - Tapsa | Halk aýdym
Maýa Tekäýewa - Tapsa | Halk aýdym
Maýa Tekäýewa - Tapsa | Halk aýdym
00:04:49Смотреть онлайн
Türkmen Owazy - Şekilliýazgylar toplumy • Habarlaşmak üçin - [email protected]
Комментарии
Добавить комментарий
best