ZODIAC 2018, Yuliya Praym Aleksandra Chakley, Russia, Chelyabinsk