Məhəmməd Mustafalı-Yurdum. Tanıdım səni. ATV. 30.03.2012