Hemid Tural Shemi Anar Namiq-Daglar qizi reyhan {Avtonun cay evi}