06.06.2012 SC Sexy Zone - GAME [Kikuchi, Nakajima, Sato]