Lê AFRIN Ê Turk U Arab , malên Kurda Talan Dêkên u Ddzên .